Xurxo Antelo Alvite

Artículos

Memoria histórica
Memoria da loita medioambiental na Galiza da transición (II)
Na primeira parte do artigo o autor recolle os casos de conflitividade medioambiental na Galiza. Nesta segunda parte analizamos os aliados e as implicacións democráticas da loita medioambiental durante a chamada transición.
Memoria histórica
Memoria da loita medioambiental na Galiza da transición (I)
Ensaio histórico de como na Galiza as mobilizacións na defensa do medio xogaron un importante papel democratizador na derradeira etapa do franquismo e durante a transición.