Trata
Un cabo da Garda Civil de Lugo forzaría varias prostitutas a atender de balde o alcalde de Siguero e outros socios do seu fillo

Enrique Calvete compartía varios negocios co fillo do cabo, Pedro Lorenzo, ós que adxudicaría contratos públicos como alcalde de Siguero.

Os tentáculos do caso Carioca chegan ós lugares menos esperados, e desenterran polémicas que se crían xa acabadas. O pasado 25 de marzo, a maxistrada Pilar de Lara poñía fin á instrución da peza principal mediante un auto no que se imputaba un total de máis de 70 delitos ó cabo da Garda Civil Armando Lorenzo Torre, considerado cerebro da trama. Segundo se recolle, o axente traballaba ó servizo dunha serie de prostíbulos. Aquelas mulleres que lles espertasen interese axudábaas a regularizar a súa situación para que non fosen deportadas. Tamén lles ofrecía protección, chegando a trasladalas no seu propio vehículo. A cambio o cabo obtiña diñeiro, copas de balde e tamén servizos sexuais gratuítos, tanto para el como para os seus amigos e socios empresariais do seu fillo.

Sempre segundo o auto, Armando instaba as mulleres, en situación de vulnerabilidade, a “atender ben” e compracer sexualmente os seus amigos que viñan “de Madrid”. Por mediación do axente, concertáronse varios encontros sexuais. O 19 de xuño de 2009 Enrique Calvete, socio de Pedro Lorenzo –fillo de Armando-, sería agasallado con prostitutas no clube Queens, e o 8 de xullo Enrique asistiría acompañado doutro socio, Luis Villalba, a unha celebración na casa dunha prostituta á que acudirían, cando menos, outras catro mulleres.
Estes non eran os únicos favores que Armando concedía ós empresarios. Teríalle axilizado o pasaporte á filla de Enrique e axudado a legalizar o matrimonio cunha muller de nacionalidade cubana ó seu fillo, así como a solucionar problemas coa renovación do DNI e o permiso de condución, entre outros.

Algunhas mulleres legalizaban a súa situación nas empresas das que era propietario Enrique Calvete.

Á súa vez, algunhas mulleres legalizaban a súa situación nas empresas das que era propietario Enrique Calvete. É o caso de Antía (nome ficticio), que mantería unha relación sentimental co alcalde de Vicedo, Jesús Novo (PP), quen a empadroaría, sen consentimento nin coñecemento por parte do propietario, nun inmoble no que ela nunca chegou a residir situado en Cabanas (Vicedo). Jesús Novo é o edil desta localidade desde 2001, e volverá intentalo o próximo 26 de maio. Antía renovaría a súa tarxeta de residencia e traballo por medio dun contrato ficticio na empresa Villares y Cobas, da que era socio Pedro Lorenzo, e obtería a tarxeta definitiva de residencia e traballo a través dun contrato de limpeza nunha segunda empresa afincada en Miño, propiedade de Enrique. Nun rexistro practicado no lugar de traballo de Armando Lorenzo atopouse un portafolios coa solicitude a favor de Antía a nome de Villares y Cobas.

Este negocio comparte localización con Construcciones Martvill, empresa na que era administradora única a muller de Armando Lorenzo, e anteriormente fora administrador mancomunado Pedro Lorenzo, se ben das intervencións telefónicas practicadas se deduce que quen facía as xestións económicas era Armando, quen tamén contactou con José Ramón Vázquez Río (inspector da Policía Local) coa intención de que retirase unha multa para un vehículo propiedade de dita empresa. Vázquez Río era co-propietario, xunto con Juan Carlos Pumares e o construtor Javier Río Vidal, da Sociedad Rivamar Lugo, cuxa única operación de aluguer ou venda era alugar ó proxeneta García Adán, co que Vázquez Río estaba moi relacionado, a parcela na que estaba situado o clube Queens, epicentro do caso Carioca. Con Juan Carlos Pumares tamén compartía unha compañía de seguros, Pumares y Río Lugo. Vázquez Río estivo investigado no marco da trama das multas por ofrecer a retirada de sancións a cambio de que o beneficiado asegurase o seu coche a través da súa compañía de seguros.

Nesta trama chegaron a estar imputados 70 axentes da Policía Local dun total de 125 polo suposto arquivo irregular de máis de 200 sancións. Unha das persoas que frecuentemente saíu beneficiada da retirada de multas sería precisamente García Adán. A Vázquez Río interviñéronselle conversas telefónicas que acreditaban a súa insistencia a compañeiros para a retirada de multas. Porén, a causa foi arquivada por Sergio Orduña no pasado mes de marzo deste ano baixo o motivo de que non se trataría de sancións firmes, senón de propostas de sanción, sobre o que non hai nada regrado e non era posible determinar quen tiña acceso ós boletíns ou podía escribir neles.

SIGUERO, ENTIDADE LOCAL MENOR

O fío dos negocios que compartían Pedro Lorenzo e Enrique Calvete conduce a Siguero, unha das cinco localidades, xunto con Las Rades, Rosuero, Sigueruelo e Villarejo, que se atopan no municipio de Santo Tomé del Puerto (Segovia), que contaba en 2006 con 331 habitantes (actualmente son 259). No acordo 126/2006 do 14 de setembro dese ano Siguero, que ata 1970 fora un municipio independente, adquiriu a categoría de Entidade Local Menor dependente de Santo Tomé del Puerto, tras a presión da Asociación de Vecinos de Siguero que reclamaba maior independencia.

Do concello que se acababa de constituír faríase cargo inmediatamente Enrique Calvete, que se presentaría ás eleccións municipais de 2007 de número 1 polo Partido Popular. Pola súa banda, o goberno municipal de Santo Tomé del Puerto, tamén rexido polo PP, consideraba que Siguero non reunía as características necesarias para constituírse como Entidade Local Menor, polo que levou isto ó Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León. Durante este mandato as tensións, por motivos económicos ou de competencias, non fixeron máis que aumentar.

O detonante foron as obras do arranxo da Casa do Mestre que Siguero contratou por 64.786,01€, dos que a Xunta de Castela e León subvencionou 45.350,21 o 16 de marzo de 2010, e o restante se comprometera por escrito a pagalo Siguero, segundo a acta do 18 de setembro de 2009 de sesión ordinaria do concello, pero acabouno facendo Santo Tomé del Puerto, por iniciativa do alcalde Vicente Gómez del Pozo, ás costas do resto de concelleiros do seu partido, Alfredo Casado Díez, Ismael San Bruno Pastor e Enrique Martín Bermejo, sabendo que estes se opoñían. Esta manobra levou á súa dimisión entre o 28 de xaneiro e o 11 de febreiro de 2011 e á condena ó modo de actuar de Vicente Gómez, que quedaría só para o resto da lexislatura, co apoio exclusivamente en cuestións de funcionamento e servizos básicos dos tres concelleiros da oposición, exercida pola Alternativa Segoviana Independiente (ASÍ), que evitou a moción de censura. Ademais, ós tres concelleiros que dimitiron, responsables directos do proceso aberto no TSXCeL sobre a constitución do concello de Siguero, xa lles fora comunicado que o PP prescindiría deles de cara ás seguintes eleccións.

O contrato foi adxudicado a Corfranco, que comparte domicilio e teléfono con Promociones Mahyllely, da que o propio Enrique Calvete figuraba como administrador.

O contrato destas obras foi adxudicado a Corfranco, construtora afincada en Miño (A Coruña) e que comparte domicilio, fax e teléfono con Promociones Mahyllely, da que o propio Enrique Calvete figuraba como administrador único, e que de feito se anunciaban xuntas. A cargo de Corfranco estaba Pedro Lorenzo, e tanto é así que é el quen asina un burofax que envía en maio de 2010 ó concello de Siguero reclamando o pago dos 20.000€ restantes. Deste xeito, Pedro Lorenzo e Enrique Calvete aparecen asociados por medio de Corfranco – Promociones Mahyllely.

Artigo Siguero 1
Artigo Siguero 2
Artigo Siguero 3
Burofax que envía Lorenzo ao concello de Siguero reclamando os 20.000€ restantes. (Imaxe: Flickr "Mi Prima")

O procedemento polo que se adxudicou o contrato a Corfranco non foi, aparentemente, menos fraudulento. A Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público estipula no artigo 162.1 que “no procedemento negociado será necesario solicitar ofertas, cando menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre que iso sexa posible”, de maneira que para non levantar sospeita outras dúas empresas debían presentarse a concurso como mínimo. Xunto a Corfranco, competiron polo contrato Moirón Representaciones e Construcciones Costa Anácora.

Resulta desconcertante que as tres plicas de contratación coinciden ata nos céntimos.

Polo que respecta a Moirón Representaciones, afincada nas Pontes de García Rodríguez (A Coruña), resulta rechamante que o obxecto social que define a empresa é a intermediación comercial e o almacenamento de mercadorías, é dicir, non é unha construtora. No tocante a Construcciones Costa Anácora, quen asina a plica de contratación é novamente Pedro Lorenzo, e a construtora comparte domicilio con Corfranco e a Promotora Mahyllely.

Resulta desconcertante que as tres plicas de contratación coinciden ata nos céntimos tanto no presuposto total como no segregado nas partidas destinadas ós diferentes gastos da obra, unha coincidencia dificilmente explicable se non foron feitas as tres pola mesma persoa.

Artigo Siguero 4
Artigo Siguero 5
Artigo Siguero 6
Plicas de contratación nas que coinciden os presupostos. (Imaxe: Flickr "Mi Prima")

Para rematar de despexar dúbidas, as cartas certificadas a Construcciones Costa Anácora e Moirón Representaciones foron devoltas, isto é, concursaron a un contrato que non se tomaron a molestia de saber se lles fora adxudicado.

Artigo Siguero 7
Artigo Siguero 8
Artigo Siguero 9
Artigo Siguero 10
Cartas certificadas enviadas ás dúas empresas perdedoras devoltas por ausencia de destinatario. (Imaxe: Flickr "Mi Prima")

Vicente Gómez e Enrique Calvete repiten nas eleccións municipais celebradas o 22 de maio de 2011. Un par de meses despois o Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León sentencia en contra de que Siguero continúe como Entidade Local Menor, pasando de novo a depender a todos os efectos do concello do municipio de Santo Tomé del Puerto. O argumento fundamental no que se basearon os maxistrados: os gastos “non poden ser sostidos polos ingresos correspondentes” á infraestrutura administrativa (sentencia 1395/2011), de maneira que na breve lexislatura anterior Enrique Calvete xa tiña endebedados os veciños.

O Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León sentencia en contra de que Siguero continúe como Entidade Local Menor.

Ademais levantouse a sospeita de que se fixesen manobras co obxectivo de gañar as eleccións municipais de 2007. A poboación de Siguero no ano 2000, rexistrado o 1 de xaneiro, era de 74 persoas, e a súa tendencia era a diminuír paulatinamente ata 2006, en que 67 veciños habitaban a localidade. Porén, o 1 xaneiro de 2007 eran 83, a pouco máis de catro meses das eleccións, e tras terse acordado a constitución de Siguero como Entidade Local Menor. A poboación mantívose alta ata 2011, ano a partir do cal volve reducirse e decrecer progresivamente ata os 55 habitantes actuais. Todos estes datos poden consultarse no INE, que ofrecía datos máis concretos, agora non dispoñibles, conforme a poboación a 1 de novembro de 2006 era de 69 persoas, e catro meses exactos despois era de 96. Isto apunta á posibilidade de que a forza política gañadora, liderada por Enrique, buscase empadroar na localidade preto de 30 persoas afíns para asegurar a vitoria, que logo todo indica que sería utilizada para adxudicar contratos ás súas propias empresas, valéndose do concello para facer negocio.

MÁIS IRREGULARIDADES

A de Siguero non é a única polémica na que se viron envoltos os negocios de Enrique Calvete, que xa tivo que sentar no banco de acusados en 1997 xunto con María Isabel Mínguez Moreno (militante do PP) e José Luis Requena García (ex comisario de Hortaleza e Alcobendas) en relación coa explotación irregular do vertedoiro de Las Cárcavas en Hortaleza (Madrid) por medio da empresa Vertederos del Norte, da cal Enrique era xerente, e que facturaba preto de 500 millóns de pesetas anuais. Aquel mesmo ano as asociacións de veciños de Hortaleza levaron o asunto ó Parlamento Europeo. A postura do concello de Madrid, con José María Álvarez del Manzano á fronte e Esperanza Aguirre como concelleira de Medio Ambiente, cambiou despois de moita loita veciñal en 1998. Daquela o concello pasou de defender o vertedoiro a ordenar clausuralo e abrir un expediente disciplinario a Vertederos del Norte que acabaría nunha sanción de máis de 50 millóns de pesetas por funcionar sen licencia, cobrar canons ilegais e non acondicionar axeitadamente o terreo, pero esta orde tampouco se fixo efectiva. En 1999 a Unión Europea abriu expediente a España polo vertedoiro e o seu peche definitivo non chegaría ata o ano seguinte.

Pedro Lorenzo Rodríguez, Enrique Calvete García (pai) e Enrique Calvete Adrados (fillo) están citados para declarar en calidade de investigados o próximo 27 de maio por delito contable por falsificar presuntamente facturas das sociedades que comparten.


Trata
A xuíza do Carioca deixa a pelota no tellado da Xunta
Pilar de Lara emitiu o luns 25 de marzo un auto que conclúe dez anos de instrución da peza principal da maior rede de trata investigada en España.
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Caso Carioca
Caso Carioca O caso Carioca a través dunha migrante explotada sexualmente: indemnización mínima e complot policial
O garda civil Armando aliábase con proxenetas e abusaba sexualmente de mulleres prostituídas facendo uso da súa capacidade para regularizar a súa situación.
Caso Carioca
Caso Carioca Unha violación, cinco abusos a prostitutas e dez delitos dun garda civil rebáixanse a catro anos de cárcere
Un axente e tres proxenetas benefícianse, na peza principal do caso Carioca, de chegar coa Fiscalía a acordos de conformidade encubertos formalmente baixo a celebración dun xuízo completo que non se produciu.
Migración
Migracións Burocracia para os 'refuxiados de segunda': sete rapaces malianos ante o bloqueo do Estado ao pedir asilo
Presos da guerra, chegan a un novo territorio en procura de mellores oportunidades, pero son presos de temporalidades e trámites administrativos, minguando o seu estado anímico e deixándolles estancados nun limbo temporal que os anula como cidadáns.
Caso Carioca
Caso Carioca O caso Carioca a través dunha migrante explotada sexualmente: indemnización mínima e complot policial
O garda civil Armando aliábase con proxenetas e abusaba sexualmente de mulleres prostituídas facendo uso da súa capacidade para regularizar a súa situación.
Turismo
Organización social El turismo de masas revuelve a la España costera: un verano de movilizaciones contra la gentrificación
Las personas que viven en las zonas del Estado con los procesos de turistificación más avanzados han dicho basta. Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña o Valencia prometen un estío de protestas sin precedentes para reclamar un cambio de modelo.
Movimientos sociales
Instituto de las Mujeres Colectivos de personas trans pierden la paciencia con Isabel García: “Debe ser cesada de inmediato”
Plataforma Trans pide medidas contra la directora del Instituto de las Mujeres tras varias informaciones esta semana que apuntan a supuestos amaños en favor de la empresa de su mujer. FELGTBI+ espera una reacción del Ministerio Igualdad.
Palestina
Palestina La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal según la Corte Internacional de Justicia
Israel viola la convención de Ginebra con su política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Medidas como demoler propiedades palestinas y reasignarlas a colonos israelíes no son de carácter provisional y el efecto es irreversibles.
Libertades
Derechos y libertades Oleada de suicidios y revueltas en las cárceles italianas
En la cárcel de Trieste, 257 personas se hacinan en un espacio previsto para 150. Allí se desencadenaba la revuelta carcelaria más intensa de una oleada que dio inició hace pocas semanas.
O Salto medra contigo
O Salto medra contigo Eles por diñeiro, nós por un futuro mellor: subscríbete ao Salto
Sempre que unha multinacional ou un goberno intentaron cometer un atentado medioambiental no noso territorio estivemos alí para contalo. Puidemos facelo porque a nós sostennos a nosa comunidade, pero queremos chegar máis lonxe e por iso precisámoste.
Crisis climática
Cine y crisis climática Muyuna Fest, cine selvático para aprender a flotar en un mundo que se hunde
La primera muestra de cine flotante de la historia emerge sobre las aguas del barrio de Belén, en la ciudad de Iquitos (Perú) para fomentar la conservación de la Amazonía y la soberanía audiovisual de los pueblos originarios.

Últimas

Tecnología
Oligopolio tecnológico Un fallo de Microsoft provoca una caída internacional de servicios de transportes, bancos y emergencias
Una interrupción del servicio vinculada a la firma de ciberseguridad Crowdstrike y Windows ha paralizado la actividad de decenas de miles de empresas públicas y privadas poniendo de relieve la dependencia del oligopolio tecnológico.
Unión Europea
Unión Europea Von der Leyen es reelegida como presidenta de la Comisión Europea gracias a un acuerdo con Los Verdes
La presidenta de la Comisión Europea es reelegida con 401 votos a favor. Su discurso incluye nuevas medidas de securitización de las fronteras, entre otras la multiplicación por tres del polémico Frontex.
Migración
Migraciones Burocracia para los ‘refugiados de segunda’: siete jóvenes malienses ante el bloqueo del Estado al pedir asilo
Presos de la guerra, llegan a un nuevo territorio en búsqueda de mejores oportunidades, pero son presos de temporalidades y trámites burocráticos, mermando su estado anímico y dejándoles estancados en un limbo temporal que los anula como ciudadanos.
Sidecar
Sidecar El mismo filo de la navaja: Starmer contra la izquierda
Desde el principio de su liderazgo, Starmer y su equipo decidieron confundir el apoyo acrítico a Israel con una postura ecuánime contra el antisemitismo para poder utilizar esta confusión como un arma con la que matar a la izquierda.
Más noticias
Ocupación israelí
Derechos humanos Amnistía Internacional pide a Israel que ponga fin a la detención masiva y a la tortura de palestinos en Gaza
Un nuevo informe de esta organización de derechos humanos recoge testimonios de 27 exdetenidos entre ellos un niño de 14 años sobre torturas en los centros de detención israelíes.
Explotación laboral
Explotación laboral CC OO se persona contra Nacho Cano por dos posibles delitos contra los trabajadores
El sindicato ha confirmado este viernes que se personará como acusación contra el empresario Nacho Cano, investigado por traer a 17 bailarines mexicanos y mexicanas para trabajar en su espectáculo Malinche de manera irregular.
Opinión
Opinión Nacho Cano y la aplicación selectiva de la Ley de Extranjería
Las autoridades saben que más del 25% de las trabajadoras que atienden personas en situación de dependencia no tiene papeles, y no hay campañas de la policía o de la Inspección de Trabajo para encontrarlas.
Mugimendu Sozialista
Violencia policial La Ertzaintza desaloja el centro socialista Aresti de Bilbao
Decenas de jóvenes se manifestaron frente a los juzgados de la capital vizcaína para denunciar la actuación represiva del cuerpo policial
Madres protectoras
Madres protectoras Un niño y su madre llevan dos años criminalizados por un fallo que dicta su vuelta de Chile a España
Una madre chilena lleva dos años ocultándose con su hijo, a quien reclama el progenitor en España. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU dio la razón a la madre sin que ninguna autoridad vele por el cumplimiento de este dictamen.

Recomendadas

Historia
Historia Chipre recuerda los 50 años de invasión turca
Se cumple medio siglo del ataque, seguido por la división y ocupación de la isla a manos del ejército turco. La izquierda chipriota critica el estancamiento de las negociaciones de paz y la falta de interés de Bruselas.
Infancia
Sira Rego “La palabra ‘mena’ deshumaniza al otro y nos negamos a deshumanizar a las infancias”
El Ministerio de Juventud e Infancia, creado en noviembre de 2023, tiene el reto de sacar adelante la propuesta para que se produzca la acogida de los 6.000 niños y niñas no acompañados que se encuentran en Canarias.
Mediterráneo
Fauna marina Compartir playa con tortugas marinas
En los últimos años se ha observado un aumento significativo de la anidación de la tortuga marina, y se espera que esta tendencia continúe en el futuro