Trata
Caso Carioca: “Se non fodía con el deportábame”. Conclúe a instrución contra dez policías nacionais e funcionarios de estranxeiría

Os axentes investigados eran clientes habituais de locais da provincia de Lugo nos que se prostituían mulleres vítimas de trata e mesmo menores de idade en condicións gravosas.

Carioca_Club Eros
Imaxe do edificio no que estivo o Club Eros. Fran Pérez

Primeiro foi a quenda da Garda Civil, despois a do sarxento da Policía Local que puxo as luces de neon ao club Queens e desta vez a da Policía Nacional e outros funcionarios de Estranxeiría. Pilar de Lara conclúe a instrución da última das pezas principais do caso Carioca implicando unha decena de axentes e funcionarios de Estranxeiría en delitos relacionados coa rede de prostitución que conformarían proxenetas e altos mandos policiais.

Trata
A Fiscalía do Carioca exculpa a Ramón, o policía proxeneta
Solicita máis de 500 anos para tres investigados por prostitución nos clubs Queens e La Colina pero non leva a xuízo ós axentes policiais implicados
Os axentes, encargados da persecución deste tipo de delitos, serían clientes habituais de locais da provincia de Lugo nos que se prostituían mulleres vítimas de trata e mesmo menores de idade en condicións gravosas. Nestes establecementos presentábanse en ocasións uniformados e co vehículo oficial, contribuíndo así a xerar o dobre efecto que describen as mulleres, por unha banda, de garantía de que alí non se practicarían redadas policiais ou serían alertadas con antelación, e por outra, de impunidade e intimidación ante calquera intento de denunciar os abusos que sufrían, o que en ambos casos supón unha blindaxe para os proxenetas.

Un dos clientes asiduos a algúns dos clubs investigados, Eduardo Castro, era subinspector da Brigada de Estranxeiría, e xunto co inspector Evaristo Rodríguez, o funcionario administrativo Germán Pumares e o xefe da Dependencia de Estranxeiros da Subdelegación do Goberno Alberto Linares actuarían en conivencia regularizando a situación das mulleres estranxeiras e outros cidadáns ou expedíndolles orde de expulsión a conveniencia súa ou dos proxenetas.

CLIENTES DE UNIFORME

Ademais de Eduardo Castro as testemuñas detallan como os axentes eran convidados a consumicións de balde en clubs como o Eros, o Queens e La Colina, e ás veces tamén a relacións sexuais. Nunha ocasión a camareira do Eros quíxolle cobrar un cubata a José Manuel Díaz Suárez, ao que el tería respondido, anoxado: “Pero non sabes quen son eu? Como me cobras a copa?”. Segundo a declaración dunha prostituta, un dos axentes, Manuel Castro González, ameazouna con que “se non fodía con el [de balde] me deportaba”. Outra delas di respecto deste policía que “nunca pagaba rapazas nin copas, fodía pola cara, e se te negabas ameazaba con deportar”. No club Queens este policía ten sido visto desenfundando a pistola e colocándoa no mostrador ao lado da de Adán, dono do establecemento que carecía de licencia para portalas, para comparar cal era máis grande.
Viu a un policía sacar cocaína e colocala nun prato, e que Adán lla tirou ao chan espetándolle: “Iso non vale nada, a boa é a que traio eu”

No auto tamén se reflicte que outro dos axentes, Luis Ferreiro González, era moi amigo tamén do dono do club Tara, onde tamén era convidado a copas e sexo gratuitamente segundo varias testemuñas. Ademais, polo aniversario do local o xerente organizou un sorteo no que o premio era unha muller coa que o gañador tería un pase de balde. Esa muller identifica o policía como o gañador daquel sorteo. Precisamente este mes catro investigados por trata resultaron absoltos pola Audiencia Provincial de Lugo ao xustificar na súa defensa que non funcionaba como un prostíbulo, senón como un pub no que quen o rexentaban se limitaban a cobrar pola estancia sen coñecemento da actividade que podían realizar as mulleres nas habitacións. Este axente era o encargado da custodia dos detidos nos calabozos, e nalgunha ocasión teríalle aberto a porta a algunha das detidas. Das intervencións telefónicas practicadas extráense escenas dantescas como a chamada que fai o encargado do club Queens a unha das prostitutas, que ela atende malia atoparse detida, na que ela lle di que “aquí están todos os policías que van por aí” e el lle pregunta se está Luis Ferreiro, respondendo a detida que “está arriba” e pasándolle a continuación con el, movéndose con total naturalidade na comisaría.

Moitos destes policías participarían en festas con prostitutas e orxías organizadas por Adán, dono do club Queens, nas que corría a cocaína e outras drogas. Conta unha delas que nunha ocasión viu a un policía sacar cocaína e colocala nun prato, e que Adán lla tirou ao chan espetándolle: “Iso non vale nada, a boa é a que traio eu”.

A COLABORACIÓN DA BRIGADA DE ESTRANXEIRÍA COA REDE DE TRATA

Segundo se desprende da peza do caso Carioca que investiga a cúpula da Garda Civil, o cabo Armando Lorenzo Torre, encargado do Equipo da Muller e o Menor (Emume), “poñía o cazo” en diferentes clubs da provincia de Lugo, de maneira que actuaba ou deixaba de actuar contra eles en función de se eran colaboradores seus ou non. Este practicaría redadas naqueles prostíbulos que non colaboraban, para a continuación deportar as mulleres ou envialas aos pisos de acollida que el mesmo xestionaba, desde onde as derivaba a miúdo ós clubs afíns.

As redadas policiais coordinábanse entre o Equipo de Persoas da Garda Civil —do que facía parte o Emume— e a Brigada de Estranxeiría do Corpo Nacional de Policía, na que o subinspector Eduardo Castro e o inspector Evaristo Rodríguez serían os seus principais aliados, xunto con Alberto Linares Ferrer, xefe da Dependencia de Estranxeiros da Subdelegación do Goberno, e Germán Pumares Díaz, funcionario administrativo de Estranxeiría que participaba xunto cos outros tres na tramitación dos expedientes das mulleres nos que se resolvía sobre a súa expulsión, así como de xestionar as solicitudes de prórrogas de estancia. Ao longo de 190 das 228 páxinas de auto a xuíza De Lara explica de forma pormenorizada a maneira en que realizaban estes trámites de xeito interesado, xeralmente a conveniencia dos donos dos clubs afíns ou ben súa, seguindo criterios de actuación completamente diferentes en cada caso.

Así, en 2008 Armando ofrécelle a unha prostituta do club Carús darlle a condición de testemuña protexida para revocarlle unha orde de expulsión a cambio de asinar unha denuncia en falso por trata contra os donos do local que o propio Armando redactaría para xustificar así unha redada. Na redada identifícanse dúas mulleres amigas da primeira que non foron avisadas con suficiente antelación, e Eduardo Castro e Armando tomaríanlles unha declaración idéntica á marxe do resto de mulleres, asistidas por un avogado que eles mesmos lles buscaron. A Evaristo, instrutor dos expedientes, intervéuselle unha axenda na que figuran distintas anotacións referidas á actuación no club Carús,entre elas: “Reunión con Alberto Linares, deixar caducar os expedientes”, como efectivamente ocorrería con estas dúas mulleres, a diferenza do resto cuxo expediente se resolveu con orde de expulsión. As tres serían trasladadas por Armando a exercer no club Queens.

Armando fala con Evaristo sobre Eladio e coméntalle que “tres días no calabozo, cando era de dominio público que a menor estaba aí”

Nunha ocasión, varios axentes da Garda Civil que se escapaban ao control da contorna de Armando practican unha redada no club Liverpool contrariamente á maneira de funcionar habitual. Nela detéctase unha menor de idade, que anteriormente exercera no Queens e cuxo expediente fora consultado por Evaristo, e varias mulleres en situación irregular. Eladio, dono do club Liverpool, pide axuda a Armando para que tratase de evitar que expulsasen entre elas á súa parella sentimental, referíndose Armando aos axentes que practicaron a redada como “estes cabróns”. A continuación Armando fala con Evaristo sobre Eladio e coméntalle que “tres días no calabozo, cando era de dominio público que a menor estaba aí”, facilitándolle por erro os datos incorrectos da parella sentimental de Eladio á que “colleron sen papeis, porque estes van comerse o mundo e non se comen nada”. Evaristo respóndelle: “non te preocupes, que eu sei ben con quen traballo, cos anos que teño xa sei diferenciar”.

A DENUNCIANTE DO CASO CARIOCA, EXPULSADA

Pola contra, especialmente significativo resultou o trato que recibiu a testemuña protexida DPA 123B, denunciante da cal partiu toda a investigación do caso Carioca. Esta muller que exerceu no Queens describe como nunha ocasión Armando se presenta no seu domicilio, pousa a pistola sobre a mesa do salón e lle di: “Os teus días en España como legal están rematando, dáme o pasaporte que eu cho arranxo para estar tres meses máis”, obrigándoa a practicarlle unha felación e a manter relacións sexuais. Armando cumpre isto, pero unha vez que abandona a actividade da prostitución e comeza a traballar nunha cafetaría propiedade da súa parella, séguea requirindo sexualmente de forma insistente, e ante a súa negativa comeza a ser acosada tamén pola Policía Nacional.

Así, Evaristo acode á súa casa acompañado doutro axente para identificala e ditarlle orde de expulsión, sendo Eduardo Castro instrutor do expediente por estancia irregular e traballo por conta allea sen autorización, malia non practicarse a identificación nun centro laboral nin constar como coñecía a Brigada de Estranxeiría que estaba traballando. DPA 123B presenta alegacións por tempo de residencia, arraigo e atoparse en trámites para regular a súa situación, xa que estaba á espera da primeira declaración trimestral do IVA da cafetaría para poder regularizarse. Estas alegacións, en contraste cos requisitos que se lles esixían a outras mulleres para regularizar a súa situación, non foron tidas en conta.

Unha destas mulleres que exercía no Queens que si que logra regularizar a súa situación convéncea de que vaia falar con Linares por mediación dunha amiga, quen a anima a solicitar nas dependencias da Brigada de Estranxeiría unha copia do pasaporte. Ao cabo dunha semana disponse a seguir a recomendación de Linares, sendo detida ao momento por Eduardo Castro, quen lle di “mañá ou pasado ti vas ao teu país”. Impídenlle que a asista a súa letrada, asignándolle un avogado de oficio e néganlle o habeas corpus —dereito a ser presentada ante un xuíz instrutor—, comentando Eduardo Castro e Evaristo que “esta é amiga de Luciano” e agora a súa información “xa estaba cortada”, en referencia a un dos axentes da Garda Civil que practicaría a redada no Liverpool. O día seguinte sacan a DPA 123B do calabozo, lévana ao aeroporto insultándoa durante o traxecto e envíana nun voo de deportación a Brasil.

Segundo o propio encargado do club Eros recoñece, Germán Pumares era tío seu e leváballe os papeis do club

Durante os seus intentos para regularizar a súa situación, DPA 123B recibe a oferta de retirárselle a carta de expulsión a través de Germán Pumares a cambio de exercer no club Eros. Germán Pumares era funcionario de Estranxeiría en quenda de mañá, encargado de iniciar os trámites de moitos expedientes de expulsión e solicitudes de prórroga de estancia, e á súa vez traballaba como avogado en quenda de tarde, de maneira que tiña acceso a información privilexiada. Algunhas das detidas declaran que saían das dependencias da Brigada de Estranxeiría coa súa tarxeta profesional de avogado na man. Unha delas declara que “sempre intentaba sacar diñeiro”, que “estranxeiros que collen en comisaría detidos se contratan a Germán as cousas se lles solucionan moito mellor”. Segundo o propio encargado do club Eros recoñece, Germán Pumares era tío seu e leváballe os papeis do club.

NON SÓ PROSTITUTAS

No auto tamén se relata como nunha ocasión un garda civil acode a entrevistarse con Evaristo e Eduardo Castro para que regularicen a situación do mozo da súa filla, preguntándolle Evaristo se na Comandancia da Garda Civil non coñecía a Armando, ao que o axente contesta “home, estame remitindo ao delincuente maior da Comandancia”. Tamén tratou de solucionar o problema con Linares, que lle di “como non fales con Armando, en Comisaría non me van facer o informe favorable que eu necesito”, forma na que efectivamente conseguiu retirar a orde de expulsión.

Tamén se intervén unha chamada do policía nacional Manuel Castro a Eduardo Castro para que lle axudase a desfacerse dun home que o seu sogro tiña traballando de forma irregular na súa empresa, advertíndoo Eduardo das repercusións que podería ter para o seu sogro e comentándolle que a única maneira era que tivese antecedentes e así, “que se foda”, que o que tiña que ter feito o seu sogro era “terlle pegado un palazo na cabeza e telo enterrado no cemento”.

QUENDA DA FISCALÍA

Pilar de Lara conclúe a instrución contra seis axentes policiais por delitos de colaboración coa prostitución coactiva, suborno e omisión de perseguir delitos, atribuíndo ata unha decena de infraccións do Código Penal no caso de Manuel Castro González e unha ducia no de José Manuel Díaz Suárez. A un sétimo axente, inspector policial, tamén asiduo ao Queens, atribúelle exclusivamente a omisión de perseguir delitos en relación ao roubo dunha xoia denunciado por un cliente do local que quedou durmido despois de manter relacións sexuais.

Aos funcionarios policiais ou administrativos de Estranxeiría Alberto Linares, Germán Pumares e Evaristo Rodríguez atribúelles entre seis e nove delitos maiormente de prevaricación e falsidade documental. Fóra queda Eduardo Castro, a quen se lle atribúe a maior carga delitiva e grao de implicación, por mor do seu falecemento en xullo deste ano. Ademais, dúas prostitutas tamén terían incorrido en delito de tráfico de influencias ao faceren uso da súa relación con Eduardo Castro para regularizar a súa situación e pedirlle actuacións contra outras mulleres.
A maxistrada dita o sobresemento provisional respecto de Miguel González, secretario en Galiza da Unión Federal de Policía (UFP) e o sobresemento libre respecto do entón comisario xefe provincial Maximino Losada e do subdelegado do goberno Jesús Otero.

Agora será a Fiscalía quen decida quen sentará no banco de acusados. Tanto na peza relativa ós delitos cometidos nos clubs Queens e La Colina como na relativa ao club Liverpool a Fiscalía botou por terra a instrución xudicial solicitando o arquivo respecto de todos os axentes policiais investigados a pesar da enorme carga indiciaria da súa participación, e no segundo caso tamén o solicitou respecto do proxeneta malia darse por probado que alí se prostituíron menores.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Galicia
Corrupción en Galicia El caso Carioca a través de una migrante explotada sexualmente: indemnización mínima y complot policial
El guardia civil Armando se aliaba con proxenetas y abusaba sexualmente de mujeres prostituidas haciendo uso de su capacidad para regularizar su situación.
Caso Carioca
Caso Carioca O caso Carioca a través dunha migrante explotada sexualmente: indemnización mínima e complot policial
O garda civil Armando aliábase con proxenetas e abusaba sexualmente de mulleres prostituídas facendo uso da súa capacidade para regularizar a súa situación.
Caso Carioca
Caso Carioca Unha violación, cinco abusos a prostitutas e dez delitos dun garda civil rebáixanse a catro anos de cárcere
Un axente e tres proxenetas benefícianse, na peza principal do caso Carioca, de chegar coa Fiscalía a acordos de conformidade encubertos formalmente baixo a celebración dun xuízo completo que non se produciu.
#45165
28/12/2019 11:56

Los hombres de Paco de Lugo

0
0
Migración
Migracións Burocracia para os 'refuxiados de segunda': sete rapaces malianos ante o bloqueo do Estado ao pedir asilo
Presos da guerra, chegan a un novo territorio en procura de mellores oportunidades, pero son presos de temporalidades e trámites administrativos, minguando o seu estado anímico e deixándolles estancados nun limbo temporal que os anula como cidadáns.
Caso Carioca
Caso Carioca O caso Carioca a través dunha migrante explotada sexualmente: indemnización mínima e complot policial
O garda civil Armando aliábase con proxenetas e abusaba sexualmente de mulleres prostituídas facendo uso da súa capacidade para regularizar a súa situación.
Turismo
Organización social El turismo de masas revuelve a la España costera: un verano de movilizaciones contra la gentrificación
Las personas que viven en las zonas del Estado con los procesos de turistificación más avanzados han dicho basta. Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña o Valencia prometen un estío de protestas sin precedentes para reclamar un cambio de modelo.
Pueblos originarios
Pueblos originarios Cien años de la Masacre de Napalpí
El 19 de julio de 1924, las fuerzas de seguridad estatales argentinas asesinaron a más de 500 personas de los pueblos indígenas de Qom y Moqoit.
O Salto medra contigo
O Salto medra contigo Eles por diñeiro, nós por un futuro mellor: subscríbete ao Salto
Sempre que unha multinacional ou un goberno intentaron cometer un atentado medioambiental no noso territorio estivemos alí para contalo. Puidemos facelo porque a nós sostennos a nosa comunidade, pero queremos chegar máis lonxe e por iso precisámoste.
Movimientos sociales
Instituto de las Mujeres Colectivos de personas trans pierden la paciencia con Isabel García: “Debe ser cesada de inmediato”
Plataforma Trans pide medidas contra la directora del Instituto de las Mujeres tras varias informaciones esta semana que apuntan a supuestos amaños en favor de la empresa de su mujer. FELGTBI+ espera una reacción del Ministerio Igualdad.

Últimas

Libertades
Derechos y libertades Oleada de suicidios y revueltas en las cárceles italianas
En la cárcel de Trieste, 257 personas se hacinan en un espacio previsto para 150. Allí se desencadenaba la revuelta carcelaria más intensa de una oleada que dio inició hace pocas semanas.
Palestina
Palestina La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal según la Corte Internacional de Justicia
Israel viola la convención de Ginebra con su política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Medidas como demoler propiedades palestinas y reasignarlas a colonos israelíes no son de carácter provisional y el efecto es irreversibles.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
30 aniversario del levantamiento del EZLN Los viajes de la Montaña. Arte, política y simbolismos de la lucha Zapatista
En este noveno texto de la serie , la autora nos propone una mirada a través del arte para entender la dinámica de construcción de la lucha zapatista en México y cómo se articula con las redes de resistencia europeas
Crisis climática
Cine y crisis climática Muyuna Fest, cine selvático para aprender a flotar en un mundo que se hunde
La primera muestra de cine flotante de la historia emerge sobre las aguas del barrio de Belén, en la ciudad de Iquitos (Perú) para fomentar la conservación de la Amazonía y la soberanía audiovisual de los pueblos originarios.
Fronteras
Fronteras La nueva Comisión Europea triplica su apuesta de militarización de las fronteras
La presidenta de la Comisión Europea anuncia un nuevo impulso para el Frontex y la creación de una cartera para las relaciones con los países del Mediterráneo.
Más noticias
Tecnología
Oligopolio tecnológico Un fallo de Microsoft provoca una caída internacional de servicios de transportes, bancos y emergencias
Una interrupción del servicio vinculada a la firma de ciberseguridad Crowdstrike y Windows ha paralizado la actividad de decenas de miles de empresas públicas y privadas poniendo de relieve la dependencia del oligopolio tecnológico.
Unión Europea
Unión Europea Von der Leyen es reelegida como presidenta de la Comisión Europea gracias a un acuerdo con Los Verdes
La presidenta de la Comisión Europea es reelegida con 401 votos a favor. Su discurso incluye nuevas medidas de securitización de las fronteras, entre otras la multiplicación por tres del polémico Frontex.
Arte
Cristina Peña “Mi referente es la artesanía que nos dieron nuestros antepasados”
La cerámica artesana de Casa Peña Slow Atelier no iba a escapar de la turistificación. Su taller se traslada desde Churriana (Málaga), a un nuevo espacio en Úbeda, ciudad de tradición artesana que acoge la marca, sus ideas, y a la propia artista.
Migración
Migraciones Burocracia para los ‘refugiados de segunda’: siete jóvenes malienses ante el bloqueo del Estado al pedir asilo
Presos de la guerra, llegan a un nuevo territorio en búsqueda de mejores oportunidades, pero son presos de temporalidades y trámites burocráticos, mermando su estado anímico y dejándoles estancados en un limbo temporal que los anula como ciudadanos.

Recomendadas

Personas con discapacidad
Itxi Guerra undefined
En 'Ruptura y reparación de la máquina', esta referente del anticapacitismo argumenta la potencialidad política de la discapacidad y da pautas para convivir en un sistema discapacitante: “Las redes entre personas nos permiten vivir con la máquina rota”
Arte
Arte Miguel Ángel, Crisanto Domínguez y la blanquitud
En julio se llevará a cabo la Biena de Esculturas en la ciudad de Resistencia. Como acto previo a la bienal, el 6 de marzo pasado se emplazó una replica del David de Miguel Ángel donde debía estar situada una estatua de los pueblos originarios.
Historia
Historia Chipre recuerda los 50 años de invasión turca
Se cumple medio siglo del ataque, seguido por la división y ocupación de la isla a manos del ejército turco. La izquierda chipriota critica el estancamiento de las negociaciones de paz y la falta de interés de Bruselas.
Infancia
Sira Rego “La palabra ‘mena’ deshumaniza al otro y nos negamos a deshumanizar a las infancias”
El Ministerio de Juventud e Infancia, creado en noviembre de 2023, tiene el reto de sacar adelante la propuesta para que se produzca la acogida de los 6.000 niños y niñas no acompañados que se encuentran en Canarias.