JAVIER H. RODRÍGUEZ

Artículos

Gentrificación
Xentrificación As eivas dos modelos turísticos
Cunha vontade política de desterro da marxinalidade e de concentración económica arredor do turismo, as institucións galegas están a expulsar as poboacións locais dos centros das súas cidades.
Urbanismo
Movemento veciñal e urbanismo salvaxe en Vigo
O proceso de aprobación do plan urbanístico de Vigo está a reformular o tecido asociativo da cidade.