Nicolás Filgueiras

Artículos

Análisis
Eleccións galegas O BNG e a importancia da organización
A verdade organizativa non está exenta de riscos e contradicións: a mesma organización que estivo a piques de quedar fóra do Parlamento galego é a que hoxe lidera o bloque progresista na Galiza.
Elecciones
Elecciones gallegas La construcción del dominio del PPdeG en Galicia entra en crisis
El Partido Popular elaboró durante años un relato interesado de la autonomía como historia de su propio éxito al tiempo que favorecía su dejadez para conseguir el consentimiento de un pueblo al que finge parecerse.
Análisis
Análise A atalaia autonómica: a construción do dominio do PPdeG en Galiza entra en crise
O Partido Popular elaborou durante anos un relato interesado de autonomía como historia do seu propio éxito ao tempo que favorecía o seu desleixo para conseguir o consentemento dun pobo ao que finxe parecerse.
Análisis
Análise A Galiza urbana: como mobilizar o voto nas cidades será a chave do cambio nas eleccións galegas
Se os galegos e as galegas votan como votaron nas eleccións xerais, a esquerda gañará, pero será suficiente con chamar a votar ao pobo progresista? Por que as esquerdas perden tantos apoios entre unhas eleccións e outras?
Análisis
Análisis Cómo movilizar el voto en las ciudades será la llave del cambio en las elecciones gallegas
Si los gallegos y las gallegas votan como votaron en las elecciones generales, la izquierda ganará, ¿pero será suficiente con llamar a votar al pueblo progresista? ¿Por qué las izquierdas pierden tantos apoyos entre unas elecciones y otras?
Elecciones
Perfil Alfonso Rueda: da nobreza do estado á Presidencia da Xunta
O candidato do Partido Popular non é nin un semellante nin un home feito a si mesmo. Unha análise sobre o seu liderado: abordamos as continuidades e novidades con respecto a Feijóo, así como a posición de clase que o levou até o cumio do seu partido.
Análisis
Análisis Alfonso Rueda: de la nobleza del Estado a la presidencia de la Xunta
El candidato del Partido Popular no es ni un semejante ni un hombre hecho a sí mismo. Abordamos las continuidades y novedades con respecto a Feijóo, así como la posición de clase que lo llevó hasta la cúspide de su partido.