Actualidad LGTBIQ+
Siobhan Guerrero: “A estabilidade do corpo sexuado é produto dunha historia colonial”

Conversamos sobre o devir das teorías identitarias, os paradoxos da visibilización e a incidencia que até hoxe ten o colonialismo na comprensión dos corpos e a transfobia.
Siobhan Guerrero McManus
Foto: Arquivo de Siobhan Guerrero
18 jul 2022 09:00

Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus (México, 1981) é  investigadora no Centro de Investigacións Interdisciplinarias en Ciencias e Humanidades da Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM) e cofundadora do Laboratorio Nacional Diversidades.  Con máis dunha década de experiencia en docencia e especializada en Bioloxía e Filosofía da Ciencia, Siobhan procura construír pontes entre o coñecemento das ciencias biolóxicas e as humanidades. Nos últimos anos, centra a súa  reflexión nos dereitos reprodutivos e sexuais, así como nos problemas arredor da patoloxización e criminalización das poboacións lesbianas, gais, bisexuais e trans. Conversamos sobre o devir das teorías identitarias, os paradoxos da visibilización e a incidencia que até hoxe ten o colonialismo na comprensión dos corpos e a transfobia.


A última década foi fundamental para a visibilidade das identidades trans. Aínda así, os delitos de odio por orientación sexual ou identidade de xénero medran cada ano. Por que a visibilidade no é suficiente? En que momentos podería estar a xogar en contra? 
O outro día estaba a falar cun representante do Observatorio Nacional de Crimes de Odio contra Persoas LGBT e dicía que cando se discute ou aproba unha lexislación que inclúe a Lei de Identidade de Xénero ou o matrimonio igualitario, inmediatamente despois xorde un período en que se intensifican os discursos e os crimes de odio. Entón, parece que a visibilidade tamén desata reaccións moi violentas. Afortunadamente, afirman que o cume de violencia adoita  diminuír co tempo. 

Pero, alén diso, isto sucede porque se constrúe a visibilidade de certos espazos e tipos de narrativas, mais non veñen acompañadas dun cambio social. Hai máis visibilidade trans nalgunhas series de televisión ou nalgunhas figuras, que comezan a ter certa presenza en redes sociais ou medios alternativos, pero, en realidade, a visibilidade trans está baixo un escrutinio tremendo. A visibilidade converteuse nun tipo de hipervisibilidade na que aparecen algunhas preguntas: “vós que sodes?, por que din que sodes como sodes?” Esta hipervisibilidade é agresiva porque todo o tempo solicita unha xustificación da túa existencia. 

 Necesitamos que ese exercicio de xustiza sexa un acto de memoria, de recoñecemento do papel cómplice, por acción ou inacción, dunha sociedade que deixou morrer a unha parte da súa cidadanía.

Agora ben, o gran paradoxo da visibilidade dos crimes de odio é que pasa por alto todas as outras violencias cotiás. A xente fala de transfeminicidios, pero non comenta todo o que sucede para que iso ocorra. Non se fala dos despidos, da exclusión do núcleo familiar ou da violencia nas rúas. Ao non termos ese cambio, estanse a desatar pánicos morais. Por exemplo, de súpeto séntese que un colectivo que era suxeito de asistencia -historicamente o colectivo trans era recoñecido así- comeza a se converter nun suxeito político. Amais diso, converterse nunha voz interpelante tamén xerou unha serie de respostas moi severas dos actores políticos sinalados. Entre eles, o propio feminismo -sobre todo os grupos transexcluíntes- que reaccionou moi mal á interpelación. Pero non é o único sector. As dereitas, en xeral, non o toman ben.  


Ante os problemas e obstáculos que supón a hipervisibilidade no camiño de acabar coa transfobia e os delitos de odio en xeral, que outras posible estratexias podemos considerar? 
Non creo que teñamos unha resposta cabal e contundente, mais si che podo dicir que é fundamental intervir nas familias: parar a expulsión do núcleo familiar ou deter o uso de terapias reparativas nas mocidades trans. Iso detén unha cadea de violencia que resta dignidade ao corpos trans. É dicir, estas prácticas marxinan até que se converte nun corpo totalmente depreciable. Xa que logo, estas prácticas ocasionan que se mate de xeito impune. Entón, a primeira intervención é nas casa e nas familias. 

A segunda zona de intervención son as escolas, pero, desde logo, non basta con iso. Precisamos, por exemplo, achegamentos de xustiza restaurativa que non só reparen o dano para todas as persoas que viviron unha serie de violencias por parte do Estado -tanto pola súa acción como pola súa inacción-. Necesitamos que ese exercicio de xustiza sexa un acto de memoria, de recoñecemento do papel cómplice, por acción ou inacción, dunha sociedade que deixou morrer a unha parte da súa cidadanía.  

O que afirman os feminismos e trasfeminismos negros é que historicamente non habitaron  a categoría de ser humano e sempre foron suxeitos deshumanizados. Ao non teren garantidos os seus dereitos humanos, afirman que este acto de desidentificación é unha trampa.

E, desde logo, esa xustiza restaurativa ten que vir cunha xustiza económica, que integre ás poboacións trans aos traballos. Unha cuestión de xustiza participativa onde as persoas trans non só sexan suxeitos de asistencia ou de mágoa, senón que participen no deseño de políticas públicas e sexan suxeitos capaces de facer ciencia e filosofía. Deben estar presentes en todas as esferas da vida e isto non se dá só con leis de recoñecemento de identidade. É un paso, pero non che dá todo o demais. O resto é o efecto dunha serie de infraestruturas e de dereitos que nin sequera estamos a discutir na maior parte do mundo porque estamos enfrascados nunha discusión transitoria e non estamos a ir alén.   


Se as practicas de desidentificación procuran unha perda de referencialidade identitaria, non poderían ser unha alternativa política ao exercicio da visibilidade? Servirían para acabar coa discriminación e os discursos de odio? 
Penso que romantizamos a desidentificación en dous sentidos. Por exemplo, en América Latina hai transfeminismos que recollen dos  transfeminismos negros o argumento de que toda a retórica do abandono das identidades e da desidentificación adoita vir de discursos moi propios de Europa e de Estados Unidos. Xente que sempre habitou a categoría do humano e que hoxe sente que a pode abandonar sen problema. O que afirman os feminismos e trasfeminismos negros, por exemplo, é que historicamente non habitaron  a categoría de ser humano e sempre foron suxeitos deshumanizados, arroxados á animalización e á patoloxización.  Ao non teren garantidos os seus dereitos humanos, afirman que este acto de desidentificación é unha trampa. 

Tamén diría que ás veces a desidentificación está mediada por antagonismos e non por unha lóxica emancipatoria. Hai xente que se desidentifica de categorías porque ten unha profunda diferenza política con algunhas das persoas que as habitan. Por exemplo, en México, hai rapaces que se nomean maricas e non se queren nomear homosexuais porque a consideran unha categoría de clase media, branca e aburguesada. Esa desidentificación que busca tomar distancia, de xeito paradoxal, alimenta unha lóxica que constrúe muros entre identidades e non presupón a súa demolición. 

Creo que a xente que cre que é posible lograr unha desidentificación absoluta é moi inxenua porque a relación que cada ser humano mantén coa súa vivencia, ante a súa experiencia ou ante o seu desexo, está  mediada por conceptos e relatos. Non é posible ter unha relación cara a unha mesma, un mesmo, unhe mesme, que non estea mediada por eses principios. 


Que papel está a xogar nisto a chamada política das identidades? 
O identitarismo non é necesariamente idéntico á política das identidades, que si está a xerar a posibilidade de facer loitas transversais. Xa que logo,  a segunda si ten un lugar no debate político. Dígoo porque  a construción do Estado moderno, pensado como unha institución democrática e representativa, adoita identificar os cidadáns como se fosen todos eles idénticos. Trátase dunha tese normativa da igualdade, pero traduciuse nunha omisión das diferenzas de facto. Iso ocasionou que unha serie de colectivos e suxeitos estivesen pouco representados. Un deses colectivos é o colectivo trans, que historicamente non foi quen de exercer a súa cidadanía por diferentes razóns. 

Penso que este é un erro fatal do feminismo español que está a pensar o Estado como un espazo de regulación biopolítica de corpos e non como un espazo de liberdades.

Nese sentido, a política das identidades, como un mecanismo de inclusión, tiña un lugar histórico e creo que segue a propor unha maneira de reparar esas omisións. Con todo, esta política fíxose considerando identidades moito máis estáticas e fixas cas que temos agora. O que experimentamos no presente é unha explosión de identidades moi dinámicas. Considero que isto é notorio no Estado español porque lles preocupa a fluidez e pregúntanse como van  estar representadas este  tipo de identidades ante o Estado se non teñen un correlato material, se son moi dinámicas e se son cambiantes. É dicir, como vai ser parte da túa personalidade xurídica algo que podes deixar de ser o día de mañá.  

Aí hai unha falta de comprensión sobre o que lle estamos a pedir ao Estado e ao dereito. Parece que lles solicitan a esas institucións que regulen os corpos sobre a base de quen é quen e a súas formas de control. En vez de pensar o Estado e ás institucións como un espazo de promoción da liberdade e do desenvolvemento humano. Penso que este é un erro fatal do feminismo español que está a pensar o Estado como un espazo de regulación biopolítica de corpos e non como un espazo de liberdades. 

Porén, a política das identidades non é o mesmo que o identitarismo porque este vai alén e supón que a estrutura causal das violencias que vive un colectivo está intimamente anoada na súa identidade. Isto permite identificar que un transfeminicidio ten unha estrutura causal moi específica e só lle pode pasar a unha muller trans. Iso significa pasar por alto toda unha serie de dinámicas transversais e compartidas: no ámbito económico, na exclusión ou na discriminación. 

 A idea da experiencia común queda  dinamitada e é un problema porque impide facer coalicións transversais ou exercicios de empatía e recoñecemento mutuo.

O gran pecado que ten o identitarismo é que imaxina que os suxeitos políticos teñen vivencias que lles son únicas e que ningún outro grupo pode comprendelas ou compartilas. Considero que iso é falso porque  implica pensar as identidades como se fosen prisións. Polo tanto, a idea da experiencia común queda  dinamitada e é un problema porque impide facer coalicións transversais ou exercicios de empatía e recoñecemento mutuo. Por exemplo, o tema da autodeterminación corporal. Non todos os corpos trans son corpos xestantes, pero todos os corpos trans entenden a importancia da autodeterminación corporal. E creo que iso podería levar a unha alianza con todas as feministas defensoras do dereito do aborto porque, aínda que a autodeterminación corporal non se expresa da mesma maneira, é fundamental nese debate. 


Como pensar entón a diversidade sexo-xenérica desde o Sur Global ou de maneira menos obxectiva, eurocéntrica e ríxida? Cales son as propostas dos proxectos decoloniais? 
Eses proxectos fixeron unha apertura para recoñecer a variación cultural e o xeito en que aparece unha suposta universalidade na experiencia humana. Por exemplo,  a estabilidade do corpo sexuado é produto dunha historia colonial que arrasou con outras formas de experiencia. Polo tanto, a universalidade non é o resultado dunha experiencia humana común, nin o resultado dunha bioloxía común auto-evidente, senón que é o resultado dun proceso de asoballamento á diferenza. Do mesmo xeito, as perspectivas decoloniais empréganse non só cara ao exterior, senón cara ao seu propio interior: Occidente devastou as súas propias alteridades internas.  

As perspectivas decoloniais tamén sinalan como esta lóxica de control dos corpos foi construída mentres se creaba unha lóxica de goberno sobre os territorios e a administración das poboacións. Por iso, o pensamento decolonial é tan crítico coa comprensión do Estado, como aquilo que vai xerar a xustiza. O pensamento decolonial afirmaría que non se van lograr romper as lóxicas coloniais se o proxecto de xustiza e de Estado permanecen sen cambios. Isto porque ambas institucións posibilitan unha serie de lóxicas que fixan as identidades e os corpos, xa que obrigan a te identificar de certa maneira. Iso ten como resultado que o Estado solicite a construción dunha identidade estable e volve ríxidas as fronteiras. 

A transfobia, o punitivismo, o esencialismo e a violencia dentro dos círculos que se fan chamar feministas ocasionaron un cisma no movemento. Chegamos aos límites do feminismo en termos políticos ou cres que pode reinventarse? 
Eu diría que isto é un capítulo máis dunha serie de desencontros. No século XIX, hóuboos polo tema racial, de clase ou por unha serie de visións políticas relacionadas con a  mellor forma de conciliar feminismo e anarquismo ou marxismo.  

Os desencontros están alí desde o comezo do feminismo e no século XX pasou en México cos movementos obreiros. Tamén sucedeu nos anos 70 coa irrupción do movemento lésbico. E, de xeito paradoxal, sempre que aparece esta crise, semella que está a revelar o esgotamento de certo feminismo. Con todo, tamén xera un momento de proliferación de ideas, de renovación e de recoñecemento de novas preguntas.  

Nun ensaio para a Revista Común, falas da “vertixe histórica” que xera o trans e que desata o  desexo de regresar ás certezas do Estado patriarcal e binario. Esta ficción dun pasado glorioso foi problemática ao longo da historia da humanidade. Que impacto ten e podería ter esta ficción na procura de xustiza e a loita polos dereitos humanos das personas trans? Como inflúe o colonialismo a comprensión dos corpos e a transfobia? 
Hai uns poucos días, Rita Laura Segato queixábase e dicía: “Un feminismo cunha razón patriarcal non é emancipador”. Eu creo que a vertixe histórica da que falo é precisamente o recoñecemento de que quizabes as identidades que organizan o mundo social na súas nocións  máis básicas  -como as categorías de home e muller- poden ter certa historicidade. 

Tense que deixar atrás a idea de que a xustiza se constrúe sobre unha regulación biopolítica dos corpos e comezar a pensar que as constitucións deben asegurar a posibilidade de que un suxeito se autodetermine e isto deveña na liberdade de se desenvolver en plenitude.

A sensación de vertixe resulta tamén da falta de coñecemento das construcións de xénero noutras culturas e do descoñecemento da propia historia do corpo en Occidente.  Ambas as dúas cousas son produto dunha lóxica colonial que arrasou con outras cosmovisións. Occidente adoita narrarse a si mesmo como si fose unha especie de cultura homoxénea que non experimentou devires nestas categorías, como unha especie de naturalización de valores nucleares relacionados coa familia, o patriarcado e a súa ahistorización. Polo tanto, tamén percibe que agora está a acontecer unha transformación inédita na historia da humanidade.

Por outra banda, a idea grupos con identidades ríxidas ou estabilizadas tamén delata a xustiza que se constrúe a través da regulación biopolítica dos corpos e das poboacións. Esta xustiza procura administrar a certos grupos como se remitisen a colectivos de persoas radicalmente distintos que, pola súa propia diferenza, van actuar uns con outros sempre dun mesmo xeito. Por exemplo, a idea de que os homes sempre serán violentos e patriarcais, e entón o Estado ten que construír unha serie de mecanismos para deter iso. Observar que esta aparente base estable non existe produce vertixe histórica, porque entón a pregunta é: Que quere dicir construír unha institución xusta? Alí hai unha diferenza profunda porque se ten que deixar atrás a idea de que a xustiza se constrúe sobre unha regulación biopolítica dos corpos e comezar a pensar que as constitucións deben asegurar a posibilidade de que un suxeito se autodetermine e isto deveña na liberdade de se desenvolver en plenitude. Así, a xustiza  non se constrúe sobre a constrición, como se o avance duns requirise conter a outros. 

Eu diría que a xente que hoxe fala do pensamento queer, quizabes non sempre se nomee como feminista, pero é unha reflexión que naceu alí.

Esta última versión da xustiza é unha visión que critico porque considera que hai unha parte do Estado que non necesariamente ten que ser totalitaria, pero que si debe ter unha lóxica de control. E, por suposto, é moi fácil que esta tendencia se dispare e alimente lóxicas totalitarias. Con todo, non estou a defender un tipo de anarquismo. Procuro dicir que precisamos unha visión radicalmente distinta das institucións.  

Nalgún momento, o que pode pasar  é que algúns desas grupos non se nomeen feministas e comecen a se nomear doutros xeitos. Eu diría que a xente que hoxe fala do pensamento queer, quizabes non sempre se nomee como feminista, pero é unha reflexión que naceu alí.  

Mais aí onde parece que hai unha crise e que certa forma de pensar está es esgotada, eventualmente xérase unha renovación. 

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Congreso de los Diputados
Votación en el Congreso Despatologización trans y aborto en la pública: claves de las dos leyes que aprueba hoy el Congreso
La ley trans y LGTB y la reforma de la ley del aborto serán aprobadas de manera definitiva en el Pleno de este jueves en el Congreso. El Ministerio de Igualdad logra sacar adelante dos proyectos clave con el telón de fondo de la crisis de la ley del solo sí es sí.
Infancia
Infancia Un registro modifica la mención al sexo de un niño de 10 años por orden de la Dirección General
El cambio fue denegado por entender que no existía suficiente madurez y sin evaluar al niño. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública esgrime que el Constitucional insta a evaluar cada caso sin límite de edad y ordena rectificar el registro.
Centros sociales
Marco Aldany y sus matones, a juicio por el desalojo ilegal del CSOT La Pluma
Tras más de 4 años de proceso judicial, se ha dictado apertura de juicio oral contra los propietarios del edificio donde se encontraba el Centro Social Okupado Transfeminista La Pluma, así como contra los matones que contrataron para desokuparlo.

Destacadas

Medio ambiente
Medio ambiente Veleno na auga da billa: a contaminación que non cesa na zona cero das macrogranxas en Galiza
O último informe da Rede Cidadá organizada por Greenpeace sinala que o 97,5% de acuíferos analizados na Limia conteñen nitratos en proporcións alarmantes
Urbanismo
Urbanismo Expropiacións e sobrecustos: os restos da xestión de Feijóo na reforma do hospital da Coruña
A ampliación do principal centro sanitario do norte de Galiza enfronta administracións e levanta en pé de guerra a corenta familias que poden quedar sen casa
Migración
Fronteras racistas Deportabilidad: de cómo la amenaza de expulsión disciplina a la población migrante
La deportación es un elemento central en las políticas migratorias de los últimos años, consolidada al calor del Pacto Europeo sobre migraciones, y caracterizada por la opacidad y la vulneración de derechos.
Pensiones
Pensiones Los recortes de la reforma de las pensiones marca Sánchez
El Gobierno introduce en el decreto un aumento en el periodo de cálculo que afectará a quienes tienen menos de 50 años y una regla de gasto con posibles recortes a partir de 2025.
Gobierno de coalición
Cambios en el Gobierno Sánchez releva a las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto
Pedro Sánchez nombra a Héctor Gómez ministro de Industria y a José Manuel Miñones titular de Sanidad, en sustitución de Reyes Maroto y Carolina Darias, que se presentan en las elecciones del 28 de mayo a las alcaldías de Madrid y Las Palmas.
América Latina
América Latina Los partidos tradicionales se adueñan del proceso constituyente en Chile
Medio año después de la estrepitosa derrota de la propuesta constitucional, un nuevo proceso constituyente ha arrancado en Chile. Esta vez las reglas serán muy distintas.
Bolivia
Bolivia El país que sueña con el mar
En Bolivia cada 23 de marzo se celebra el día del mar, una fecha en la que recuerda su reivindicación internacional de acceso al océano Pacífico mientras conmemora una guerra perdida contra Chile que ha servido para conformar su identidad nacional.

Últimas

Macrogranjas
La contaminación que no cesa en la zona cero de las macrogranjas en Galicia
El último informe de la Red Ciudadana aupada por Greenpeace señala que el 97,5% de los acuíferos de una comarca de Ourense contienen nitratos en proporciones alarmantes.
Partidos políticos
La negociación, el mito incomprobable que bloquea la alianza de Podemos y Sumar
En las formaciones de Díaz y Belarra no se ponen de acuerdo ni siquiera en si están negociando un acuerdo. Los ruidos y pulsos mediáticos no ayudan y el 2 de abril será la fecha del anuncio de candidatura de la vicepresidenta.
Testigo accidental
La plusvalía y el amor
¿Qué hacer con toda una generación de exiliados? Mis afectos, mis amigos, me los han quitado la burocracia, el precio del suelo y el rango del salario.
Sanidad pública
Sanidad en Madrid Finaliza la huelga médica, continúa la lucha en las calles
Organizaciones vecinales, profesionales y sindicales coparon este domingo la Gran Vía madrileña en defensa de la sanidad pública mientras se prepara una consulta ciudadana con más de 1.000 mesas entre el 17 y el 23 de abril.
Extractivismo
Blanqueamiento académico del lobby energético
Breve aproximación a dos ejemplos de connivencia, desde la Universidad de Extremadura, con el extractivismo y su estructura empresarial. Docencia e investigación al servicio del negocio y del expolio.
Corrupción
Corrupción Alfredo de Miguel como punta del iceberg: así controla el PNV el organigrama de la fundación Hazi
El paraguas laboral abierto por el recién condenado a cárcel, primero como técnico y más tarde ascendido a “coordinador” en la entidad pública, alcanza a una veintena de familiares y destacadas personalidades del partido.
Seguridad Social
Seguridad Social LAB destapa la propuesta de Escrivá: el mayor intento de privatización de la sanidad a través de las mutuas
El convenio que está sobre la mesa de las comunidades autónomas propone que las mutuas se conviertan en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y la jubilación.
Violencia machista
Feminicidios fuera de la pareja en 2022: todos los asesinos eran conocidos de la víctima
Un total de 34 mujeres han sido asesinadas fuera del ámbito de la pareja o expareja desde enero hasta diciembre de 2022. Se trata del primer informe anual de estas características que responde a la puesta en marcha de una nueva operación estadística impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Recomendadas

Memoria histórica
Memoria da loita medioambiental na Galiza da transición (I)
Ensaio histórico de como na Galiza as mobilizacións na defensa do medio xogaron un importante papel democratizador na derradeira etapa do franquismo e durante a transición.
Actualidad árabe
Actualidad árabe (y más) Oriente Medio cruzado por la ocupación: desde el destrozo de Iraq hasta el violento apartheid en Palestina
El gobierno israelí avala la violencia de los colonos contra palestinos, mientras, en Iraq, la ciudadanía intenta vislumbrar un futuro 20 años después de la invasión de los aliados.
Salud
Endometriosis Larraitz Amezaga: “Hay mujeres con endometriosis que se han quedado en una silla de ruedas”
Buscar información y tejer redes fue lo primero que hizo Larraitz Amezaga tras ser diagnosticada de endometriosis. Producto de su inquietud ha publicado ‘Endofeliz’, una guía para aportar luz.